Οι Υποψηφιότητες που κατατέθηκαν για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΜΕ για την τριετία 2019-2022 είναι με αλφαβητική σειρά:

Για το ΔΣ:

Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Κ. ΘΕΜΕΛΗ-ΔΙΓΑΛΑΚΗ, Συντ. Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς
Σ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΓΟΝΚ «Αγ. Ανάργυροι», Αθήνα
Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΝΗ, Ομ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Σ. ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ομ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων
Α. ΠΑΠΑ-ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Δ/ντρια Α’ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Α.Π.Θ.
Ε. ΠΡΙΑΒΑΛΗ, Επιμ. Α’, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Β. ΣΚΑΝΔΑΜΗ, Δ/ντρια Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα
Λ. ΣΚΟΥΡΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Δ/ντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

 

Για εξελεγκτική επιτροπή:

Ι. ΔΑΝΙΗΛ, Επιμ. Β’, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς
Β. ΚΑΨΙΜΑΛΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Β. ΠΙΤΥΡΙΓΚΑ, Επικ. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών