Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» θα  πραγματοποιηθεί, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00, το Κλινικό Φροντιστήριο – Webinar με θέμα: «Δεδομένα και εξελίξεις
στην Covid-19 πανδημία», με ελεύθερη συμμετοχή.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες