Αξιότιμοι συνεργάτες,

Σε συνέχεια έγκρισης αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, από το Υπουργείο Υγείας και την οικεία 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, πρόσληψης επικουρικού ιατρού βιοπαθολόγου, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Αναζητείται για άμεση πρόσληψη στο Νοσοκομείο Σύρου επικουρικός ιατρός βιοπαθολόγος.
2. Η αρχική σύμβαση θα είναι διετούς διάρκειας.
3. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης χρηματικού επιδόματος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Παρακαλώ για τις ενέργειες σας αναφορικά με την κοινοποίηση του αιτήματος μας στους ιατρούς-μέλη σας και την ανάρτηση του αιτήματος στην ιστοσελίδα
σας.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Ζουλουφός
Διοικητής ΓΝ Σύρου