Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση EME

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 2618 – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση της 17/11/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 24/03/2020 απόφασης της Γ.Σ.), που εγκρίθηκε δια της υπ’ αριθμ. 205/13-07-2020 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων στις 25-9-2020 και το νόμο, προσκαλούνται τα Μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 10 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή (Μ. Ασίας 75, Γουδή), για να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2021, Προϋπολογισμός έτους 2022 και Έκθεση Εξελεγκτικής
  3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρα 9 και 23), να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα έτη 2021 και 2022 (ποσό 30 ευρώ / έτος) προς το Σωματείο (ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη) μέχρι και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021. Η κατάθεση της συνδρομής τους θα γίνει μόνον ηλεκτρονικά στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό (κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δε θα είναι δυνατή η τήρηση ταμείου για την ανανέωση συνδρομών).

Τράπεζα : Alpha Bank

Αρ. Λογαριασμού : 111002002001262

IBAN: GR5101401110111002002001262

Αιτιολογία: προσοχή στην κατάθεση να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του μέλους και το/α έτος/η τακτοποίησης (π.χ. 2021, 2022).

Το καταθετήριο παρακαλούμε να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία (memtsa@ascentltd.gr) μαζί με τα: ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, για την επαλήθευση και/ή επιβεβαίωση των στοιχείων του μέλους.

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου στις 17/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 (1η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση), στην ίδια ως άνω διεύθυνση, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία ούτε και κατά την 1η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η συνεδρίαση και η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε 2η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών, οπότε θα είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων, οικονομικά τακτοποιημένων, μελών.

Η πρόθεση και ο σχεδιασμός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η συνεδρίαση να λάβει χώρα δια ζώσης τηρουμένων όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας που επιβάλουν οι κείμενοι κανόνες και τα σχετικά πρωτόκολλα. Ωστόσο, σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα της παρούσας πρόσκλησης μεταβληθούν οι υγειονομικές συνθήκες και τα περιοριστικά μέτρα δεν επιτρέψουν την δια ζώσης συνεδρίαση, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης η οποία θα οργανωθεί, όπως και στο παρελθόν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://us04web.zoom.us/ και η ψηφοφορία μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ. Σε τέτοια περίπτωση θα υπάρξει εγκαίρως σχετική ενημέρωση στα emails των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Ειδικά, όσον αφορά το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης, ήτοι την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, σημειώνουμε ότι θα ακολουθηθεί ως προς τη διαδικασία ψηφοφορίας η νέα διαδικασία με δυνατότητα και επιστολικής ψήφου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του νέου ισχύοντος Καταστατικού, του οποίου μπορείτε να λάβετε γνώση στην ιστοσελίδα www.hms.org.gr του Σωματείου.

Ως εκ των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 17/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Η υποβολή γίνεται με έγγραφη αίτηση προς την ΕΜΕ, η οποία μπορεί να υποβληθεί δια ζώσης στην έδρα της Εταιρείας (διεύθυνση: Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Μ. Ασίας 75, κτήριο 11, Γραφείο 8) ή ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gvrioni@med.uoa.gr και memtsa@ascentltd.gr

Μετά την παραλαβή των υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο: α) θα ανακηρύξει τους υποψηφίους με ανάρτηση των ονομάτων τους κατ’ αλφαβητική σειρά στην ιστοσελίδα του Σωματείου το αργότερο έως 25/01/2022, και β) θα αποστείλει το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια και φάκελος ψηφοφορίας) σε όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι την 1η/02/2022.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ψηφίσετε δια αλληλογραφίας, η επιστολική ψήφος σας πρέπει να έχει αποσταλεί με συστημένη επιστολή προς την ΕΜΕ μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2022 στην έδρα της Εταιρείας (διεύθυνση: Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα, υπόψιν Γ. Βρυώνη).

Το ενημερωτικό υλικό της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.hms.org.gr του Σωματείου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την πρόσβαση στο υλικό και για όποια απορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στην κα. Ιωάννα Μέμτσα στο τηλ. 210-7213225 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση memtsa@ascentltd.gr

Αίτηση Υποψηφιότητας

Πρόσκληση σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *