Δείτε παρακάτω την πρόσκληση των μελών της ΕΜΕ σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση