Το ΠΜΣ «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία» του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, δέχεται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα (2018-2020).

Περισσότερες πληροφορίες

http://school.med.uoa.gr