Επισυνάπτεται Ανακοίνωση σχετικά με μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: “International Course on Antibiotics and Resistance”, που οργανώνεται από το Institut Pasteur και θα γίνει στο Annecy (Γαλλία), 6-14 Οκτωβρίου 2018.

Ανακοίνωση