Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Η πανδημία σήμερα – Διαχείριση μιας παγκόσμιας κρίσης – Μ. Εξηντάρη

Διάγνωση: μοριακά τεστ και η σημασία ανίχνευσης αντισωμάτων. – Γ. Γκιούλα

Γ. Βρυώνη

Εμβόλια έναντι SARS-CoV-2: ποια τα νεότερα δεδομένα; – Α. Μίχος

Η εφαρμογή των POCT στην COVID-19 και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις. – Κ. Γκαρτζονίκα

Διάγνωση παρασιτικών λοιμώξεων του εντέρου: κλασική και νεότερη προσέγγιση – Κ. Βασάλος

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Κλινικο-εργαστηριακή προσέγγιση νοσημάτων θυρεοειδούς. – Θ. Στρατηγού

Γεννητικές ορμόνες θήλεος: ο ρόλος του Βιοπαθολόγου στην αξιολόγηση. – Γ. Αντωνάκος

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση των δυσλιπιδαιμιών. – Ε. Λυμπερόπουλος

Εργαστηριακή διερεύνηση ηπατιτίδων: σύγχρονα δεδομένα. – Ε. Ζερβού

Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου – Η συμβολή της εργαστηριακής διερεύνησης. – Α. Φυλάκτου

Εργαστηριακή διερεύνηση της αναιμίας: κλινικά παραδείγματα. – Ε. Ντόκου

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

17.00 – 20.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-CoV-2

Προεδρείο: A. Τσακρής – Α. Παπά

Η πανδημία σήμερα – Διαχείριση μιας παγκόσμιας κρίσης. Μ. Εξηντάρη

Ιολογία – ανοσολογική απάντηση. Κ. Αναστασοπούλου

Διάγνωση: μοριακά τεστ και η σημασία ανίχνευσης αντισωμάτων. Γ. Γκιούλα – Γ. Βρυώνη

Εμβόλια έναντι SARS-CoV-2: ποια τα νεότερα δεδομένα;  Α. Μίχος

Ερωτήσεις – απαντήσεις / συζήτηση

 

20.00 – 20.30

ΔΙΑΛΕΞΗ 1

Προεδρείο: Κ. Διγαλάκη

Η εφαρμογή των POCT στην COVID-19 και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις. Κ. Γκαρτζονίκα

 

20.30 -21.00

ΔΙΑΛΕΞΗ 2

Προεδρείο: Γ. Βρυώνη

Διάγνωση παρασιτικών λοιμώξεων του εντέρου: κλασική και νεότερη προσέγγιση Κ. Βασσάλος

 

Παρασκευή  23 Οκτωβρίου 2020

17.00 – 18.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Προεδρείο: Ε. Κουσκούνη, Σ. Λεβειδιώτου

Κλινικο-εργαστηριακή προσέγγιση νοσημάτων θυρεοειδούς. Θ. Στρατηγού

Γεννητικές ορμόνες θήλεος: ο ρόλος του Βιοπαθολόγου στην αξιολόγηση.  Γ. Αντωνάκος

Ερωτήσεις – απαντήσεις / συζήτηση

 

18.30-19.00

ΔΙΑΛΕΞΗ 3

Προεδρείο: Α. Τσακρής

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση των  δυσλιπιδαιμιών.  Ε. Λυμπερόπουλος

 

19.00-19.30

ΔΙΑΛΕΞΗ 4

Προεδρείο: Σ. Καραχάλιος

Εργαστηριακή διερεύνηση ηπατιτίδων: σύγχρονα δεδομένα. Ε. Ζερβού

19.30 -20.00

ΔΙΑΛΕΞΗ 5

Προεδρείο: Λ. Σκούρα

Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου – Η συμβολή της εργαστηριακής διερεύνησης.  Α. Φυλάκτου

20.00-20.30

ΔΙΑΛΕΞΗ 6

Προεδρείο: Α. Τσαντές

Εργαστηριακή διερεύνηση της αναιμίας:  κλινικά παραδείγματα. Ε. Ντόκου

 

20.30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ

ΔΣ της ΕΜΕ