Αγαπητοί συνάδελφοι
Σχετικά με το Newsletter Ιανουαρίου 2023 που λάβατε από την Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΠΕΙΒ) αναφορικά με: “…τις ενέργειες που αφορούν στην προάσπιση της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής και την επιστολή που λάβαμε ως ΔΣ στις 1 8.1.2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:

Οι ισχυρισμοί ότι το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Ιατρικής Βιοπαθολογίας εκφεύγει του επιστημονικού πεδίου της ΕΜΕ, ανταγωνιζόμενο αθέμιτα τους σκοπούς άλλων επιστημονικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής , τυγχάνουν παντελώς αναληθείς και δυστυχώς αποτελούν τη συνέχεια της αδικαιολόγητης επίθεσης την οποία έχει εξαπολύσει η ΠΕΙΒ προς την ΕΜΕ, με τρόπο που δε συνάδει ούτε με την ιδιότητά μας, ούτε με το πεδίο στο οποίο αμφότεροι δραστηριοποιούμαστε.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία είναι από τις παλαιότερες επιστημονικές ιατρικές εταιρείες της χώρας. Ιδρύθηκε το 1932 για τις ανάγκες της ειδικότητας της Μικροβιολογίας, που τότε περιελάμβανε την ΑιματολογίαΑιμοδοσία, τη Μικροβιολογία, τη Βιοχημεία καιτην Ανοσολογία. Προϊόντος του χρόνου, ο όρος Μικροβιολογία μετασχηματίστηκε στην επιστημονική βιβλιογραφία και αντικαταστάθηκε σταδιακά από τον όρο Ιατρική Βιοπαθολογία, αλλαγή η οποία επισημοποιήθηκε δυνάμει του με αρ. 415/1994 ΠΔ «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ Α ́ 296). Έκτοτε, η ΕΜΕ συνεχίζει αδιάλειπτα την
λειτουργία της υπό τα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, σκοπός της ΕΜΕ είναι η προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στην επιστήμη της Βιοπαθολογ ίας, των τομέων οι οποίοι εμπίπτουν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Ο σκοπός αυτός είναι απολύτως συνυφασμένος με την ιστορία και την παράδοση της ΕΜΕ, καθώς και με το επιστημονικό πεδίο των μελών της, όπως άλλωστε συμβαίνει και με πολλές άλλες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες, με βάση την αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων, εργάζονται άοκνα προς τον ίδιο σκοπό: την ανάπτυξη της Ιατρικής επιστήμης . Η ΕΜΕ υποστηρίζει την άποψη ότι η γνώση ευδοκιμεί σε περιβάλλον πολυφωνίας και ελευθερίας και για το λόγο αυτό πάντοτε στάθηκε αρωγός σε κάθε μορφή επιστημονικού λόγου γύρω από την Ιατρική Βιοπαθολογία, χωρίς ανταγωνισμούς και χωρίς να αξιώνει μονοπωλιακή παρουσία.

Με γνώμονα την αφοσίωσή της, λοιπόν, στην επιστήμη, η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τηρώντας μια παράδοση μισού και πλέον αιώνα και προσκαλώντας μέλη της επιστημονικής κοινότητας σε μια υψηλού επιπέδου και παραγωγική συζήτηση για τις επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο μας. Τέτοιες
ανοίκειες επιθέσεις δεν μας πτοούν. Μόνο μας λυπούν βαθύτατα.


Με εκτίμηση
Το ΔΣ της ΕΜΕ

Δείτε εδώ την επιστολή της ΠΕΙΒ και εδώ την απάντηση της ΕΜΕ στην ΠΕΙΒ.