Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας
Αθήνα, Hotel Divani Palace Acropolis, 9-11 Μαρτίου 2017