7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας & 3ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, 2017
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 4-6 Μαϊου 2017