Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση

https://www.his.org.uk/education-events/his-2018/abstracts/