Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας

Με απόφαση της 6ης/3/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νέο ισχύον καταστατικό (όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε δια της υπ’ αριθμ. 771/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και το νόμο, προσκαλούνται τα Μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση στις 13 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην Αθήνα, στη Βιβλιοθήκη «Ι. Παπαβασιλείου» του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας (3ος όροφος) της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή, οδός Μ. Ασίας (αρ. 75).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων έτους 2017
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017 και προϋπολογισμός 2018
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση
  4. Μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο (ταμειακώς εντάξει μέλη – ετήσια συνδρομή 30 €).

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό και την από 6/3/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία της (πρώτης) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η συνεδρίαση ματαιώνεται και η επαναληπτική (δεύτερη) Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ως άνω θέματα, θα συνέλθει την 16η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία ούτε κατά την 16η/4/2018, η συνεδρίαση ματαιώνεται και η επαναληπτική (τρίτη) Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ως άνω θέματα, θα συνέλθει την 17η Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών, οπότε θα είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων, οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Σύμφωνα, τέλος, με το ισχύον καταστατικό και την από 20-2-2017 γνωμοδότηση νομικού συμβούλου, δεν απαιτείται ταχυδρομική αποστολή των προσκλήσεων, ενώ η ηλεκτρονική αποστολή τους αποτελεί την καλύτερη λύση για την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Εκτιμάται ότι απαρτία θα επιτευχθεί την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 & ώρα 16.00

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας

Καθ. Α. Τσακρής             Κ. Θέμελη-Διγαλάκη

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *