4/11/2015

Ελονοσία: κλινικοεργαστηριακή διάγνωση και βασικές αρχές θεραπείας

Ομιλητής: Ε. Πιπεράκη

 

11/11/2015

Συμβατικές και μοριακές μέθοδοι για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζόμενων με εμφυτεύματα λοιμώξεων

Ομιλητής: Α. Στυλιανάκης

 

18/11/2015

Νεώτερες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία των ιογενών λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

Ομιλητής: Ν. Σπανάκης

 

25/11/2015

Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα στην διάγνωση και θεραπεία των βακτηριακών λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

Ομιλητής: Ε. Μπελεσιώτου

 

2/12/2015

Διαγνωστική προσέγγιση για την πρόληψη και την εφαρμογή μέτρων προφύλαξης και θεραπείας στις συγγενείς λοιμώξεις

Ομιλητής: Σ. Πουρνάρας

 

9/12/2015

Η παγκόσμια διασπορά των CTX-M   στα νοσοκομεία, στην κοινότητα και στο περιβάλλον. Διερεύνηση επιδημίας από στελέχη Klebsiella pneumonia με παραγωγή CTX-M-15 και απώλεια πορινών στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Σερρών

Ομιλητής: Α. Πούλου

 

16/12/2015

Καρβαπενεμάσες τύπου ΟΧΑ-48: εργαστηριακή ανίχνευση και έλεγχος διασποράς

Ομιλητής: Ο. Ζαρκωτού

 

27/1/2016

Σηπτική καταπληξία-σήψη: SIRS μικροβιακής αιτιολογίας, μικροβιολογικά ή κλινικά τεκμηριωμένου

Ομιλητής: Ζ. Ψαρουδάκη

 

3/2/2016

Νεότερη προσέγγιση στην εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση HIV λοίμωξης

Ομιλητής: Α. Ιερωνυμάκη

 

10/2/2016

Δήλωση-καταγραφή και επιβεβαίωση σοβαρών λοιμώξεων στο νοσοκομείο και στην κοινότητα

Ομιλητής: Ρ. Βώρου

 

17/2/2016

Ενδοκαρδίτιδα με αρνητικές αιμοκαλλιέργιες

Ομιλητής: Β. Παπαδούλη

 

2/3/2016

Δήγμα γάτου: πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει ένα ζώο συντροφιάς;

Ομιλητής: Γ. Βρυώνη

 

9/3/2016

Χρόνια γαστρίτιδα: αιτιολογική προσέγγιση και εργαστηριακή διάγνωση

Ομιλητής: Ι.Μαρίνου

 

16/3/2016

Αρμποϊοί- Hantaviruses με ενδιαφέρον στα Βαλκάνια

Ομιλητής: Α. Παπά

 

23/3/2016

Λύσσα: ένα αναδυόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

Ομιλητής: Ν. Σπανάκης

 

30/3/2016

Περιβαλλοντική μικροβιολογία στον έλεγχο των λοιμώξεων

Ομιλητής: Α. Βατόπουλος