Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία σας ενημερώνει πως δόθηκε παράταση για την υποβολή εργασιών για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας.

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2016.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση πέρα από τις 16/12/2016.