Η διαχείριση των κλινικών δειγμάτων αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα Εργαστήρια Κλινικής Μικροβιολογίας.

Το συνηθέστερο λάθος είναι η θεώρηση ότι τα μικροβιολογικά δείγματα δεν διαφέρουν από τα άλλα δείγματα π.χ. βιοχημικά ή αιματολογικά. Το βασικότερο λάθος είναι η αντίληψη ότι η συλλογή του μικροβιολογικού δείγματος είναι κάτι απλό και μπορεί να το κάνει ο οποιοσδήποτε, αρκεί να γνωρίζει ”τι να συλλέξει”. Ένα φτωχό ή κακό δείγμα, ένα δείγμα που δεν έχει μεταφερθεί και συντηρηθεί σωστά, έχει ως αποτέλεσμα την κακή πληροφόρηση του κλινικού γιατρού, τον αποπροσανατολισμό του, με άμεση συνέπεια στην παροχή βοήθειας στον ασθενή. Θεωρώντας ότι κανένας δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ιατρική φροντίδα προς τον ασθενή με αποπροσανατολιστικά εργαστηριακά αποτελέσματα, η εφαρμογή ενός συστήματος λήψης και διαχείρισης κλινικών δειγμάτων κρίνεται απαραίτητη.

Ο ”λογικότερος” τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος θα ήταν να απορρίπτονται τα ακατάλληλα δείγματα. Ο σωστότερος είναι η μάθηση, κυρίως των νέων γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του σωστού τρόπου λήψης και διαχείρισης των μικροβιολογικών δειγμάτων.

Δείτε τον Οδηγό: