Κατεβάστε τις παρουσιάσεις:

Λοιμώξεις σε προσθετικές αρθρώσεις (Α’ Μέρος)
Ομιλητής: Χ. Κούτσια-Καρούζου

Λοιμώξεις σε προσθετικές αρθρώσεις-Κούτσια-Καρούζου (Α).pdf

Λοιμώξεις σε προσθετικές αρθρώσεις (Β΄ Μέρος)
Ομιλητής: Χ. Κούτσια-Καρούζου

Λοιμώξεις σε προσθετικές αρθρώσεις-Κούτσια-Καρούζου (Β).pdf

Λοιμώξεις Οστών και Αρθρώσεων
Ομιλητής: Μ. Οικονόμου

Λοιμώξεις Οστών και Αρθρώσεων-Οικονόμου.pdf

Συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων
Ομιλητής: Λ. Ζέρβα

ΜοριακέςΤεχνικές,Διάγνωση και Θεραπεία Λοιμώξεων-Ζέρβα.pdf

Αλγόριθμοι για την ταυτοποίηση των αερόβιων Gram-θετικών κόκκων
Ομιλητής: Μ. Ορφανίδου

Αλγόριθμοι ταυτοποίησης αερόβιων Gram-θετικών κόκκων-Ορφανίδου.pdf

Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας (Α΄ Μέρος)
Ομιλητής:

Αναδιάταξη Υπηρεσιών Υγείας (Α).pdf

Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας (Β΄ Μέρος)
Ομιλητής:

Αναδιάταξη Υπηρεσιών Υγείας (Β).pdf

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων-Ανάγνωση καλλιεργειών
Ομιλητής: Ε. Τρίκκα-Γραφάκου

Καλλιεργητικά υλικά,Κλινικά Δείγματα,Ανάγνωση Καλλιεργειών-Τρίκκα-Γραφάκου.pdf