Δείτε εδώ το πρόσφατο ενημερωτικό φυλλάδιο της European Committee on Infection Control (EUCIC) με πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές δραστηριότητες, με την πρόοδο του εκπαιδευτικού προγράμματος για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, αλλά και με άλλες δραστηριότητες από τη συνεργασία EUCIC-UEMS.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
EUCIC
https://www.escmid.org/research_projects/eucic/current_activities/newsletter/