Η συγγραφή του εγχειριδίου έγινε από την Συντονιστική Επιτροπή Εμβολιασμού Επαγγελματιών Υγείας για την Εποχική Γρίπη του Υπουργείου Υγείας με σκοπό να συνεισφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο υγειονομικής μονάδας, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του προσωπικού έναντι της γρίπης. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει αναφορά για επιστήμονες με ενδιαφέρον στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, τους εμβολιασμούς και την επαγγελματική υγεία.

Σχέδιο Δράσης – Αντιγριπικός Εμβολιασμός